THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 314 | 98 TRƯỢT | TRƯỢT
26-02-2021 600 | 66 TRÚNG 3C: 600 | TRÚNG SL: 66X2
25-02-2021 854 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
24-02-2021 305 | 86 TRƯỢT | TRÚNG SL: 86
23-02-2021 110 | 00 TRÚNG 3C: 110 | TRƯỢT
22-02-2021 708 | 08 TRÚNG 3C: 708 | TRÚNG SL: 08
21-02-2021 608 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
20-02-2021 030 | 46 TRÚNG 3C: 030 | TRƯỢT
19-02-2021 102 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
18-02-2021 910 | 37 TRÚNG 3C: 910 | TRƯỢT
17-02-2021 178 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
16-02-2021 503 | 09 TRÚNG 3C: 503 | TRÚNG SL: 09X2
15-02-2021 287 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ