THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-08-2020
13-08-2020 857 | 30 TRÚNG 3C: 857 | TRƯỢT
12-08-2020 852 | 31 TRÚNG 3C: 852 | TRÚNG SL: 31X2
11-08-2020 128 | 52 TRÚNG 3C: 128 | TRÚNG SL: 52X3
10-08-2020 627 | 45 TRƯỢT | TRÚNG SL: 45
09-08-2020 139 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
08-08-2020 968 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 604 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
06-08-2020 374 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 286 | 92 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 617 | 39 TRÚNG 3C: 617 | TRÚNG SL: 39
03-08-2020 836 | 26 TRÚNG 3C: 836 | TRƯỢT
02-08-2020 610 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 022 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 352 | 81 TRƯỢT | TRÚNG SL: 81
30-07-2020 563 | 41 TRÚNG 3C: 563 | TRÚNG SL: 41X2
29-07-2020 717 | 58 TRÚNG 3C: 717 | TRƯỢT