THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 59 TRÚNG BT: 59
17-09-2021 42 TRƯỢT
16-09-2021 43 TRÚNG BT: 43X2
15-09-2021 82 TRÚNG BT: 82X2
14-09-2021 84 TRÚNG BT: 84X3
13-09-2021 09 TRÚNG BT: 09
12-09-2021 53 TRÚNG BT: 53
11-09-2021 11 TRÚNG BT: 11
10-09-2021 19 TRÚNG BT: 19
09-09-2021 25 TRƯỢT
08-09-2021 58 TRÚNG BT: 58
07-09-2021 56 TRÚNG BT: 56
06-09-2021 67 TRÚNG BT: 67
05-09-2021 06 TRÚNG BT: 06
04-09-2021 66 TRÚNG BT: 66
03-09-2021 80 TRÚNG BT: 80X2