THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 38 TRÚNG BT: 38
26-02-2021 45 TRÚNG BT: 45
25-02-2021 47 TRƯỢT
24-02-2021 91 TRÚNG BT: 91
23-02-2021 74 TRÚNG BT: 74
22-02-2021 32 TRÚNG BT: 32X2
21-02-2021 06 TRƯỢT
20-02-2021 09 TRÚNG BT: 09X2
19-02-2021 24 TRÚNG BT: 24
18-02-2021 47 TRÚNG BT: 47X2
17-02-2021 29 TRÚNG BT: 29
16-02-2021 57 TRÚNG BT: 57
15-02-2021 94 TRÚNG BT: 94
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ