THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-08-2020
13-08-2020 09 TRÚNG BT: 09X2
12-08-2020 25 TRÚNG BT: 25
11-08-2020 95 TRÚNG BT: 95
10-08-2020 17 TRÚNG BT: 17
09-08-2020 73 TRÚNG BT: 73X2
08-08-2020 88 TRÚNG BT: 88
07-08-2020 66 TRƯỢT
06-08-2020 24 TRÚNG BT: 24
05-08-2020 34 TRÚNG BT: 34
04-08-2020 17 TRÚNG BT: 17
03-08-2020 35 TRÚNG BT: 35
02-08-2020 92 TRÚNG BT: 92
01-08-2020 79 TRÚNG BT: 79X2
31-07-2020 66 TRÚNG BT: 66
30-07-2020 87 TRƯỢT
29-07-2020 09 TRÚNG BT: 09