THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 30 TRÚNG BT: 30
28-11-2020 33 TRÚNG BT: 33
27-11-2020 86 TRÚNG BT: 86
26-11-2020 63 TRÚNG BT: 63
25-11-2020 90 TRÚNG BT: 90
24-11-2020 35 TRÚNG BT: 35
23-11-2020 25 TRÚNG BT: 25
22-11-2020 05 TRƯỢT
21-11-2020 79 TRÚNG BT: 79
20-11-2020 81 TRÚNG BT: 81
19-11-2020 20 TRÚNG BT: 20
18-11-2020 12 TRÚNG BT: 12
17-11-2020 27 TRÚNG BT: 27
16-11-2020 43 TRÚNG BT: 43
15-11-2020 83 TRÚNG BT: 83
14-11-2020 67 TRÚNG BT: 67