THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 1-1 | 67 73 | 67 54 88 41 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 67 73 | TRÚNG LÔ: 67 54 88X2
26-02-2021 0-0 | 03 78 | 27 12 35 04 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG LÔ: 04
25-02-2021 5-6 | 22 32 | 78 97 99 55 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97 99 55X2
24-02-2021 0-4 | 40 51 | 15 50 68 39 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG XIÊN 4: 15 50 68X2 39
23-02-2021 1-0 | 59 97 | 75 78 14 31 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 59 97 | TRÚNG LÔ: 75
22-02-2021 0-8 | 63 76 | 61 08 16 71 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG LÔ: 08 16X2 71
21-02-2021 0-7 | 19 10 | 07 83 62 96 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 19 10 | TRÚNG LÔ: 07
20-02-2021 3-0 | 34 84 | 15 33 78 89 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG XIÊN 4: 15 33 78 89
19-02-2021 0-3 | 54 20 | 58 26 03 67 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 54 20X2 | TRÚNG LÔ: 26 03X3 67
18-02-2021 1-0 | 33 99 | 18 34 10 16 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 33 99 | TRÚNG LÔ: 34X2 10
17-02-2021 7-6 | 65 48 | 58 38 19 87 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 65X2 | TRÚNG LÔ: 58 38 87
16-02-2021 0-3 | 86 53 | 61 20 45 86 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 86 53 | TRÚNG LÔ: 20 86
15-02-2021 8-8 | 35 46 | 52 61 46 71 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 35 46 | TRÚNG LÔ: 52 61 46
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ