THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 0-1 | 10 14 | 44 34 58 65 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 10 14 | TRÚNG LÔ: 44 65X2
17-09-2021 3-0 | 78 99 | 79 58 76 32 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 78X2 99 | TRÚNG XIÊN 4: 79X2 58 76 32
16-09-2021 9-2 | 43 32 | 65 39 23 00 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 43X2 32X2 | TRÚNG XIÊN 4: 65 39 23 00
15-09-2021 6-5 | 37 55 | 30 34 82 47 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG XIÊN 4: 30 34 82X2 47
14-09-2021 4-9 | 71 79 | 60 82 10 74 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 71 79 | TRÚNG XIÊN 4: 60 82 10X2 74
13-09-2021 4-8 | 46 83 | 76 08 34 83 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 46X2 83 | TRÚNG XIÊN 4: 76 08 34 83
12-09-2021 3-8 | 25 13 | 65 61 85 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13X2 | TRÚNG XIÊN 4: 65 61 85 47
11-09-2021 5-4 | 13 95 | 73 11 19 96 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 13 95 | TRÚNG XIÊN 4: 73 11 19X2 96
10-09-2021 2-8 | 47 01 | 43 61 76 27 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 47 01 | TRÚNG LÔ: 43 61 76
09-09-2021 2-5 | 24 25 | 30 88 55 26 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG LÔ: 88 55 26
08-09-2021 3-7 | 19 45 | 51 13 46 92 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 19 45X2 | TRÚNG LÔ: 51 13 92
07-09-2021 6-5 | 12 71 | 65 68 69 29 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 65X2 68X2 69
06-09-2021 2-7 | 03 40 | 28 19 83 92 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 03 40 | TRÚNG XIÊN 4: 28 19 83X2 92X2
05-09-2021 6-3 | 10 51 | 76 33 95 61 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 10X2 51X2 | TRÚNG XIÊN 4: 76 33 95 61
04-09-2021 5-7 | 21 35 | 87 57 97 94 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 21 35 | TRÚNG LÔ: 87 97 94
03-09-2021 6-0 | 09 63 | 74 15 88 07 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 09 63 | TRÚNG LÔ: 74X2 88 07