THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 6-9 | 84 30 | 09 69 55 17 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 30 | TRÚNG XIÊN 4: 09 69 55 17
28-11-2020 6-4 | 57 11 | 05 09 90 99 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 57 11 | TRÚNG LÔ: 09 90 99
27-11-2020 2-5 | 69 56 | 49 16 05 18 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 69X3 56 | TRÚNG LÔ: 49 05 18
26-11-2020 7-1 | 64 70 | 06 12 42 86 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG LÔ: 12 42 86
25-11-2020 3-6 | 42 34 | 42 85 01 35 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 42 | TRÚNG LÔ: 42 85 35
24-11-2020 6-4 | 44 92 | 45 29 73 06 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 92 | TRÚNG LÔ: 45X2 06X3
23-11-2020 4-3 | 48 26 | 26 78 94 84 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 78X2
22-11-2020 9-6 | 92 81 | 97 57 83 07 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG LÔ: 57 83 07X2
21-11-2020 6-1 | 90 85 | 67 80 47 07 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 90 85 | TRÚNG XIÊN 4: 67 80 47 07
20-11-2020 7-0 | 47 90 | 80 87 75 81 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG XIÊN 4: 80 87 75 81
19-11-2020 1-7 | 88 95 | 63 91 04 97 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 88 95 | TRÚNG XIÊN 4: 63 91 04 97
18-11-2020 3-0 | 38 39 | 79 96 71 05 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 96 71 05X2
17-11-2020 9-2 | 34 86 | 93 50 56 89 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 86X2 | TRÚNG LÔ: 93 50
16-11-2020 3-0 | 65 94 | 88 24 23 62 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 88 24 23
15-11-2020 1-8 | 93 43 | 12 49 23 83 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG XIÊN 4: 12 49 23 83
14-11-2020 0-4 | 47 13 | 06 76 83 05 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG LÔ: 06 76 83