THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-08-2020
13-08-2020 5-8 | 89 20 | 29 79 07 76 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 89 | TRÚNG XIÊN 4: 29 79 07X2 76
12-08-2020 5-2 | 51 65 | 52 11 25 06 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG XIÊN 4: 52 11 25 06
11-08-2020 2-8 | 66 45 | 35 84 99 23 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG LÔ: 99 23
10-08-2020 1-7 | 26 02 | 46 59 36 22 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG LÔ: 46 59 22
09-08-2020 2-8 | 25 91 | 79 01 17 42 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 25 91 | TRÚNG XIÊN 4: 79 01 17 42
08-08-2020 5-7 | 71 48 | 77 59 07 09 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 77 59 07
07-08-2020 1-5 | 21 71 | 63 50 91 64 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 21 71 | TRÚNG LÔ: 63 50
06-08-2020 7-5 | 47 17 | 36 75 90 82 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG LÔ: 75X2 90
05-08-2020 9-4 | 40 27 | 59 91 62 23 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG LÔ: 59 91X2 23
04-08-2020 0-7 | 82 80 | 88 46 87 57 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 82 | TRÚNG LÔ: 88 87 57
03-08-2020 1-6 | 15 24 | 36 59 15 29 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 15 24 | TRÚNG LÔ: 36X2 59 15
02-08-2020 1-3 | 06 00 | 95 70 56 13 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 06 00X2 | TRÚNG XIÊN 4: 95 70 56 13
01-08-2020 0-2 | 22 03 | 80 90 43 55 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG LÔ: 90 43
31-07-2020 6-2 | 28 12 | 93 65 66 18 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 28 12 | TRÚNG LÔ: 93 66