THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-08-2020
13-08-2020 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
12-08-2020 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5
11-08-2020 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-08-2020 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2
09-08-2020 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
08-08-2020 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5
07-08-2020 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1
06-08-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-08-2020 7-4 TRƯỢT
04-08-2020 0-6 TRƯỢT
03-08-2020 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
02-08-2020 0-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
31-07-2020 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6
30-07-2020 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6
29-07-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7