THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0
17-09-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
15-09-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-09-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5
13-09-2021 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-09-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-09-2021 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
10-09-2021 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-09-2021 0-2 TRƯỢT
08-09-2021 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
07-09-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
06-09-2021 0-7 TRƯỢT
05-09-2021 4-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
04-09-2021 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
03-09-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0