THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
28-11-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6
27-11-2020 0-5 TRƯỢT
26-11-2020 7-1 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1
25-11-2020 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
24-11-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
23-11-2020 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-11-2020 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9
21-11-2020 4-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-11-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-11-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
18-11-2020 2-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-11-2020 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
16-11-2020 1-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
15-11-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
14-11-2020 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6