THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 13 | 71 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 71
26-02-2021 00 | 70 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 70
25-02-2021 55 | 46 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG BT: 46
24-02-2021 15 | 39 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG BT: 39
23-02-2021 01 | 08 TRÚNG LÔ: 01X2 | TRÚNG BT: 08
22-02-2021 08 | 71 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 71
21-02-2021 06 | 82 TRƯỢT | TRÚNG BT: 82
20-02-2021 40 | 86 TRƯỢT | TRÚNG BT: 86
19-02-2021 03 | 03 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRÚNG BT: 03X3
18-02-2021 11 | 25 TRƯỢT | TRÚNG BT: 25
17-02-2021 77 | 29 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG BT: 29
16-02-2021 13 | 94 TRƯỢT | TRÚNG BT: 94
15-02-2021 96 | 15 TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG BT: 15
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ