THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-08-2020
13-08-2020 57 | 69 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 69
12-08-2020 63 | 40 TRƯỢT | TRÚNG BT: 40
11-08-2020 28 | 53 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRƯỢT
10-08-2020 18 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44X3
09-08-2020 28 | 85 TRƯỢT | TRÚNG BT: 85
08-08-2020 58 | 40 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG BT: 40
07-08-2020 04 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
06-08-2020 65 | 81 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG BT: 81
05-08-2020 86 | 96 TRƯỢT | TRÚNG BT: 96X2
04-08-2020 17 | 08 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 08
03-08-2020 36 | 24 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG BT: 24
02-08-2020 11 | 08 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 08
01-08-2020 22 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
31-07-2020 52 | 17 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG BT: 17
30-07-2020 63 | 12 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 12
29-07-2020 27 | 93 TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG BT: 93