THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 01 | 02 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 02
17-09-2021 40 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89
16-09-2021 93 | 71 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 71
15-09-2021 65 | 57 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 57
14-09-2021 49 | 26 TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG BT: 26
13-09-2021 48 | 99 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 99
12-09-2021 49 | 96 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 96
11-09-2021 54 | 44 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
10-09-2021 29 | 16 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 16
09-09-2021 25 | 81 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81
08-09-2021 28 | 96 TRƯỢT | TRÚNG BT: 96
07-09-2021 65 | 41 TRÚNG ĐỀ: 65X2 | TRÚNG BT: 41
06-09-2021 28 | 03 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 03
05-09-2021 61 | 53 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 53
04-09-2021 55 | 11 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG BT: 11X3
03-09-2021 71 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07