THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 69 | 85 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 85
28-11-2020 63 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
27-11-2020 16 | 67 TRƯỢT | TRÚNG BT: 67
26-11-2020 72 | 66 TRƯỢT | TRÚNG BT: 66
25-11-2020 36 | 32 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 32
24-11-2020 64 | 02 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 02
23-11-2020 53 | 77 TRƯỢT | TRÚNG BT: 77X2
22-11-2020 96 | 65 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 65
21-11-2020 51 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
20-11-2020 80 | 93 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 93
19-11-2020 17 | 04 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 04
18-11-2020 30 | 58 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG BT: 58
17-11-2020 83 | 92 TRƯỢT | TRƯỢT
16-11-2020 30 | 46 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 46
15-11-2020 17 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62
14-11-2020 06 | 45 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG BT: 45