THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-08-2020
13-08-2020 57 | 22 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 22
12-08-2020 52 | 30 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
11-08-2020 29 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
10-08-2020 17 | 45 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG SL: 45
09-08-2020 38 | 63 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
08-08-2020 48 | 43 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG SL: 43X2
07-08-2020 14 | 20 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 75 | 58 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 81 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
04-08-2020 17 | 28 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
03-08-2020 35 | 46 TRÚNG LÔ: 35 | TRƯỢT
02-08-2020 10 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 22 | 78 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 81 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG SL: 81
30-07-2020 63 | 31 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG SL: 31
29-07-2020 27 | 38 TRÚNG LÔ: 27 | TRƯỢT