THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 01 | 93 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 30 | 78 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG SL: 78X2
16-09-2021 93 | 97 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 66 | 73 TRÚNG LÔ: 66 | TRƯỢT
14-09-2021 59 | 00 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG SL: 00
13-09-2021 49 | 32 TRƯỢT | TRÚNG SL: 32X2
12-09-2021 49 | 82 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
11-09-2021 64 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2
10-09-2021 39 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19
09-09-2021 25 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62X2
08-09-2021 28 | 99 TRƯỢT | TRÚNG SL: 99X2
07-09-2021 74 | 79 TRƯỢT | TRƯỢT
06-09-2021 27 | 91 TRÚNG LÔ: 27 | TRƯỢT
05-09-2021 51 | 00 TRÚNG LÔ: 51X2 | TRƯỢT
04-09-2021 55 | 11 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG SL: 11X3
03-09-2021 60 | 90 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRƯỢT