THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 01 | 01 14 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG ST: 01 14
17-09-2021 31 | 70 95 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2021 93 | 19 47 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG ST: 19 47
15-09-2021 65 | 33 82 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 82X2
14-09-2021 69 | 50 31 TRƯỢT | TRÚNG ST: 50 31
13-09-2021 58 | 08 84 TRƯỢT | TRÚNG ST: 08 84X3
12-09-2021 59 | 36 26 TRƯỢT | TRÚNG ST: 36 26
11-09-2021 44 | 94 96 TRƯỢT | TRÚNG ST: 94 96
10-09-2021 29 | 08 16 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 08 16
09-09-2021 24 | 68 27 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG ST: 68 27
08-09-2021 38 | 18 87 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG ST: 18 87
07-09-2021 55 | 92 40 TRƯỢT | TRÚNG ST: 92 40
06-09-2021 38 | 12 29 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 12
05-09-2021 71 | 21 08 TRƯỢT | TRÚNG ST: 21 08
04-09-2021 55 | 94 37 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG LÔ: 94
03-09-2021 60 | 45 54 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG LÔ: 54