THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 79 | 49 20 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49X2
28-11-2020 53 | 91 33 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 33
27-11-2020 26 | 42 98 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG ST: 42 98
26-11-2020 71 | 96 63 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG ST: 96 63
25-11-2020 46 | 37 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 37
24-11-2020 63 | 83 92 TRƯỢT | TRÚNG ST: 83 92
23-11-2020 43 | 72 77 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG LÔ: 77X2
22-11-2020 96 | 01 70 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG LÔ: 70
21-11-2020 61 | 97 80 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG ST: 97 80
20-11-2020 80 | 13 88 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG LÔ: 13
19-11-2020 16 | 34 07 TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG ST: 34 07
18-11-2020 30 | 22 02 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG LÔ: 02
17-11-2020 93 | 18 33 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG LÔ: 18
16-11-2020 30 | 88 96 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 88 96
15-11-2020 18 | 42 19 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 42 19
14-11-2020 06 | 71 45 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG ST: 71 45