THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 13 | 88 54 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG ST: 88X2 54
26-02-2021 01 | 79 33 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 33
25-02-2021 55 | 33 65 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG LÔ: 33
24-02-2021 15 | 15 95 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG LÔ: 15
23-02-2021 00 | 97 43 TRƯỢT | TRÚNG ST: 97 43
22-02-2021 08 | 93 68 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 93 68
21-02-2021 07 | 95 78 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG ST: 95 78
20-02-2021 40 | 33 88 TRƯỢT | TRÚNG ST: 33 88
19-02-2021 03 | 26 35 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRÚNG ST: 26 35
18-02-2021 00 | 46 60 TRƯỢT | TRÚNG ST: 46 60
17-02-2021 77 | 28 85 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG LÔ: 85
16-02-2021 03 | 32 03 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG ST: 32 03
15-02-2021 76 | 51 15 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 15
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ