THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-08-2020
13-08-2020 57 | 68 78 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG LÔ: 68
12-08-2020 52 | 41 44 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG ST: 41 44
11-08-2020 38 | 67 94 TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 67
10-08-2020 28 | 22 80 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG ST: 22 80
09-08-2020 38 | 21 01 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG ST: 21 01
08-08-2020 58 | 85 65 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRƯỢT
07-08-2020 25 | 13 50 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13 50
06-08-2020 65 | 90 55 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG ST: 90 55
05-08-2020 96 | 23 00 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG ST: 23 00
04-08-2020 17 | 01 08 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 01X3 08
03-08-2020 25 | 22 94 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 22
02-08-2020 01 | 12 13 TRƯỢT | TRÚNG ST: 12 13
01-08-2020 12 | 02 59 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG LÔ: 59
31-07-2020 63 | 93 95 TRƯỢT | TRÚNG ST: 93 95
30-07-2020 63 | 37 39 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 37 39
29-07-2020 17 | 23 91 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG LÔ: 23