THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 89 | 23 13 12 14 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 13
26-02-2021 66 | 00 10 01 11 TRÚNG SL: 66X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 00
25-02-2021 00 | 55 54 65 56 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 55X2
24-02-2021 95 | 15 05 16 06 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 15
23-02-2021 02 | 20 10 11 00 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 10
22-02-2021 08 | 07 08 17 09 TRÚNG SL: 08 | TRÚNG ĐỀ 4: 08
21-02-2021 48 | 07 17 08 16 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 07
20-02-2021 47 | 30 21 31 40 TRÚNG SL: 47X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 30
19-02-2021 20 | 13 03 02 04 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 03X3
18-02-2021 47 | 10 00 11 20 TRÚNG SL: 47X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 10
17-02-2021 74 | 76 77 67 78 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 77
16-02-2021 09 | 03 04 02 13 TRÚNG SL: 09X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 03
15-02-2021 81 | 87 86 75 85 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 86X2
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ