THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 46 | 97 38 TRÚNG SL: 46 | TRÚNG LÔ: 97
28-11-2020 96 | 67 99 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG XIÊN 2: 67 99
27-11-2020 69 | 91 42 TRÚNG SL: 69X3 | TRÚNG LÔ: 42
26-11-2020 92 | 46 92 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG XIÊN 2: 46 92X2
25-11-2020 92 | 84 37 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG XIÊN 2: 84 37
24-11-2020 45 | 61 84 TRÚNG SL: 45X2 | TRƯỢT
23-11-2020 78 | 27 02 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG LÔ: 27
22-11-2020 22 | 90 34 TRÚNG SL: 22X2 | TRƯỢT
21-11-2020 27 | 31 08 TRƯỢT | TRƯỢT
20-11-2020 02 | 87 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 96
19-11-2020 59 | 67 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67
18-11-2020 05 | 41 06 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 06
17-11-2020 86 | 35 79 TRÚNG SL: 86X2 | TRÚNG LÔ: 35
16-11-2020 24 | 28 94 TRÚNG SL: 24 | TRÚNG XIÊN 2: 28 94
15-11-2020 40 | 62 87 TRÚNG SL: 40X2 | TRÚNG XIÊN 2: 62 87
14-11-2020 64 | 51 83 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 51 83