THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 88 | 79 31 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG LÔ: 79
26-02-2021 76 | 45 51 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 45 51
25-02-2021 01 | 06 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 06
24-02-2021 86 | 12 05 TRÚNG SL: 86 | TRƯỢT
23-02-2021 11 | 91 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 91
22-02-2021 19 | 25 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 25X2 18X2
21-02-2021 59 | 20 15 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 20X2
20-02-2021 47 | 84 87 TRÚNG SL: 47X2 | TRÚNG LÔ: 84
19-02-2021 10 | 88 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
18-02-2021 46 | 81 69 TRÚNG SL: 46 | TRÚNG XIÊN 2: 81 69
17-02-2021 74 | 64 08 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 64X2 08X2
16-02-2021 09 | 46 41 TRÚNG SL: 09X2 | TRÚNG XIÊN 2: 46 41
15-02-2021 82 | 55 35 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG XIÊN 2: 55 35
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ