THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-08-2020
13-08-2020 11 | 29 21 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 29 21X2
12-08-2020 21 | 60 11 TRÚNG SL: 21 | TRÚNG XIÊN 2: 60 11
11-08-2020 53 | 83 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 83 45
10-08-2020 54 | 01 38 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01
09-08-2020 73 | 20 34 TRÚNG SL: 73X2 | TRƯỢT
08-08-2020 43 | 26 30 TRÚNG SL: 43X2 | TRÚNG LÔ: 26
07-08-2020 31 | 04 39 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39
06-08-2020 68 | 46 30 TRÚNG SL: 68X2 | TRƯỢT
05-08-2020 91 | 95 28 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 95 28
04-08-2020 48 | 37 97 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 35 | 54 84 TRÚNG SL: 35 | TRÚNG XIÊN 2: 54 84
02-08-2020 00 | 95 56 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 95 56
01-08-2020 69 | 71 48 TRÚNG SL: 69 | TRÚNG XIÊN 2: 71 48
31-07-2020 72 | 17 33 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 33
30-07-2020 41 | 02 41 TRÚNG SL: 41X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 41X2
29-07-2020 48 | 22 06 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 06