THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 93 | 34 57 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2021 78 | 52 77 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG LÔ: 77
16-09-2021 97 | 71 30 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG XIÊN 2: 71 30X3
15-09-2021 83 | 20 65 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 65
14-09-2021 20 | 71 00 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 71 00
13-09-2021 32 | 98 30 TRÚNG SL: 32X2 | TRÚNG XIÊN 2: 98 30
12-09-2021 82 | 50 61 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 50 61
11-09-2021 19 | 11 63 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG XIÊN 2: 11 63
10-09-2021 28 | 19 27 TRÚNG SL: 28X3 | TRÚNG LÔ: 19
09-09-2021 63 | 60 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78
08-09-2021 99 | 45 96 TRÚNG SL: 99X2 | TRÚNG XIÊN 2: 45X2 96
07-09-2021 78 | 67 41 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 67 41
06-09-2021 92 | 83 86 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG XIÊN 2: 83X2 86
05-09-2021 10 | 11 51 TRÚNG SL: 10X2 | TRÚNG XIÊN 2: 11 51X2
04-09-2021 01 | 57 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 45
03-09-2021 80 | 63 60 TRÚNG SL: 80X2 | TRÚNG XIÊN 2: 63 60