THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 430 TRƯỢT
16-09-2021 193 TRƯỢT
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 159 TRÚNG SVIP 3C: 159
13-09-2021 648 TRƯỢT
12-09-2021 349 TRÚNG SVIP 3C: 349
11-09-2021 754 TRƯỢT
10-09-2021 629 TRƯỢT
09-09-2021 724 TRÚNG SVIP 3C: 724
08-09-2021 938 TRÚNG SVIP 3C: 938
07-09-2021 765 TRÚNG SVIP 3C: 765
06-09-2021 728 TRÚNG SVIP 3C: 728
05-09-2021 061 TRÚNG SVIP 3C: 061
04-09-2021 955 TRƯỢT
03-09-2021 760 TRƯỢT