THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 669 TRÚNG SVIP 3C: 669
28-11-2020 764 TRÚNG SVIP 3C: 764
27-11-2020 126 TRÚNG SVIP 3C: 126
26-11-2020 071 TRÚNG SVIP 3C: 071
25-11-2020 036 TRÚNG SVIP 3C: 036
24-11-2020 764 TRƯỢT
23-11-2020 843 TRÚNG SVIP 3C: 843
22-11-2020 696 TRƯỢT
21-11-2020 561 TRÚNG SVIP 3C: 561
20-11-2020 880 TRƯỢT
19-11-2020 017 TRÚNG SVIP 3C: 017
18-11-2020 630 TRÚNG SVIP 3C: 630
17-11-2020 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
16-11-2020 130 TRÚNG SVIP 3C: 130
15-11-2020 818 TRÚNG SVIP 3C: 818
14-11-2020 106 TRÚNG SVIP 3C: 106