THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-08-2020
13-08-2020 957 TRƯỢT
12-08-2020 952 TRƯỢT
11-08-2020 128 TRÚNG SVIP 3C: 128
10-08-2020 728 TRƯỢT
09-08-2020 238 TRƯỢT
08-08-2020 958 TRÚNG SVIP 3C: 958
07-08-2020 614 TRÚNG SVIP 3C: 614
06-08-2020 375 TRÚNG SVIP 3C: 375
05-08-2020 296 TRÚNG SVIP 3C: 296
04-08-2020 717 TRƯỢT
03-08-2020 836 TRÚNG SVIP 3C: 836
02-08-2020 711 TRƯỢT
01-08-2020 012 TRÚNG SVIP 3C: 012
31-07-2020 362 TRÚNG SVIP 3C: 362
30-07-2020 563 TRÚNG SVIP 3C: 563
29-07-2020 717 TRÚNG SVIP 3C: 717