THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47X2
17-09-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
16-09-2021 07 TRÚNG SVIP BT: 07
15-09-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
14-09-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
13-09-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84X3
12-09-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47
11-09-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47X2
10-09-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93
09-09-2021 24 TRÚNG SVIP BT: 24
08-09-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58
07-09-2021 22 TRÚNG SVIP BT: 22
06-09-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
05-09-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
04-09-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
03-09-2021 54 TRÚNG SVIP BT: 54