THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
26-02-2021 02 TRÚNG SVIP BT: 02
25-02-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
24-02-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40
23-02-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
22-02-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
21-02-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40X2
20-02-2021 33 TRÚNG SVIP BT: 33
19-02-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
18-02-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
17-02-2021 85 TRÚNG SVIP BT: 85
16-02-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
15-02-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ