THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
28-11-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
27-11-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
26-11-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
25-11-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
24-11-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06X3
23-11-2020 27 TRÚNG SVIP BT: 27
22-11-2020 96 TRÚNG SVIP BT: 96
21-11-2020 84 TRÚNG SVIP BT: 84
20-11-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06
19-11-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73
18-11-2020 05 TRÚNG SVIP BT: 05X2
17-11-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
16-11-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
15-11-2020 53 TRÚNG SVIP BT: 53
14-11-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06