THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-08-2020
13-08-2020 98 TRÚNG SVIP BT: 98
12-08-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97
11-08-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23
10-08-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45
09-08-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
08-08-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
07-08-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30X2
06-08-2020 02 TRÚNG SVIP BT: 02
05-08-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00
04-08-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
03-08-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10
02-08-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
01-08-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
31-07-2020 93 TRÚNG SVIP BT: 93
30-07-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41X2
29-07-2020 98 TRÚNG SVIP BT: 98