THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-08-2020
13-08-2020 67 TRƯỢT
12-08-2020 52 TRÚNG SVIP ĐỀ: 52
11-08-2020 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28X2
10-08-2020 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28
09-08-2020 39 TRƯỢT
08-08-2020 57 TRƯỢT
07-08-2020 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14X2
06-08-2020 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75X2
05-08-2020 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96X2
04-08-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
03-08-2020 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36X2
02-08-2020 21 TRƯỢT
01-08-2020 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12
31-07-2020 62 TRÚNG SVIP ĐỀ: 62
30-07-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
29-07-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17X2