THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 30-11-2020
29-11-2020 78 TRƯỢT
28-11-2020 63 TRƯỢT
27-11-2020 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26
26-11-2020 71 TRÚNG SVIP ĐỀ: 71
25-11-2020 46 TRƯỢT
24-11-2020 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
23-11-2020 43 TRÚNG SVIP ĐỀ: 43
22-11-2020 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
21-11-2020 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61
20-11-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80
19-11-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
18-11-2020 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30X2
17-11-2020 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93
16-11-2020 31 TRƯỢT
15-11-2020 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
14-11-2020 06 TRÚNG SVIP ĐỀ: 06