THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 19-09-2021
18-09-2021 01 TRÚNG SVIP ĐỀ: 01
17-09-2021 31 TRƯỢT
16-09-2021 92 TRƯỢT
15-09-2021 66 TRÚNG LÔ: 66
14-09-2021 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
13-09-2021 48 TRÚNG SVIP ĐỀ: 48
12-09-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
11-09-2021 65 TRƯỢT
10-09-2021 28 TRÚNG LÔ: 28X3
09-09-2021 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24
08-09-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
07-09-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65X2
06-09-2021 27 TRÚNG LÔ: 27
05-09-2021 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61
04-09-2021 55 TRÚNG SVIP ĐỀ: 55X2
03-09-2021 70 TRƯỢT