THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-02-2021
27-02-2021 54 57 TRÚNG LÔ: 54
26-02-2021 26 40 TRÚNG XIÊN 2: 26 40
25-02-2021 64 06 TRÚNG XIÊN 2: 64 06
24-02-2021 74 47 TRÚNG XIÊN 2: 74 47
23-02-2021 06 74 TRÚNG XIÊN 2: 06 74
22-02-2021 32 73 TRÚNG LÔ: 32X2
21-02-2021 78 15 TRÚNG LÔ: 78
20-02-2021 31 94 TRƯỢT
19-02-2021 23 43 TRÚNG XIÊN 2: 23 43
18-02-2021 70 47 TRÚNG XIÊN 2: 70 47X2
17-02-2021 69 64 TRÚNG XIÊN 2: 69 64X2
16-02-2021 07 00 TRÚNG LÔ: 00
15-02-2021 91 86 TRÚNG XIÊN 2: 91 86X2
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ